Asistent/e të shitjes, Depoist i Brendshëm

Kompania

Terranova

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

06-05-2022

Data e perfundimit

22-05-2022

Lloji i orarit

Full Time

Kategoritë

Retail dhe Distribuim

 

Brendi i mirënjohur Italian TERRANOVA, me mbi 567 dyqane, në 42 shtete të botës, kërkon Asistent/e të shitjes dhe Depoist të brendshëm.

Nëse jeni entuziast dhe të motivuar për të punuar, për të iu bashkëngjitur ekipitin tonë profesional, inkurajoheni të aplikoni për pozitën:

Lokacioni: Terranova Albi Mall

ASISTENT/E TË SHITJES

Detyrat dhe përgjegjegjësitë:

 • Mirëpret dhe shërben klientët;
 • Udhëzon klientët dhe jep sugjerime dhe informata rreth produkteve;
 • Shitja e produkteve dhe prezantimi i ofertave;
 • Rregullimi, mirëmbajtja dhe pozicionimi i produkteve sipas standardeve të brendit;
 • Sigurohet që çmimet dhe alarmet e produkteve të jetë të vendosura në produkte, etj.

Kualifkimet e kërkuara dhe kriteret:

 • Diplomë të shkollës së mesme;
 • Përvojë pune 1 vjeçare në fushë të ngjashme, është përparësi;
 • Të jetë energjik, të ketë vetë iniciativë dhe kreativitet;
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi;
 • Aftësi për të punuar nën presion dhe me orar fleksibil.- Të ketë njohuri të gjuhës angleze, etj.

DEPOIST I BRENDSHËM

Përshkrimi i detyrave të punës:

 • Bënë pranimin e mallit nga depo qëndrore, përkatësisht ngarkon-shkarkon mallin sipas udhëzimeve të brendit;
 • Mallin e pranuar/shkarkuar, e kontrollon nga sasia, cilësia, dëmtimi i mallit dhe informon Menaxherin në rast të ndonjë parregullësie;
 • Skenon barkodet e produkteve dhe i teston a janë në sistem, nëse nuk janë, është i obliguar të njoftojë menaxhmentin që të bëhen përmirësimet e duhura dhe të mos e pranojë atë mall, në të kundërtën jep përgjegjësi për pranim;
 • Përgjegjës për strukturimin dhe kategorizimin e mallit në depo sipas standardeve të përcaktuara, njëkohësisht i përmbahet rregullores së sigurisë në depo;
 • Pas pranimit të mallit bënë seleksionimin e mallit për ekspozim në dyqan dhe mallit që do të vendoset në depo;
 • Bënë përgatitjen e mallit për ekspozim në dyqan , skenohet në sistem, vendosen alarmi, çmimi, deklaracioni, etj., në rast nevoje në sasi të mëdha të mallit ndihmohet nga punëtorët;
 • Vendos mallin në hapësirat/raftet e duhura në depo sipas specifikave të mallit, në mënyrë fizike apo makineri adekuate;
 • Mbanë dhe jep përgjegjësi për mallin e pranuar në depo dhe mallin e liruar/shkarkuar nga depo (malli që dërgohet në dyqan)

Kualifikimet e kërkuara:

 • Diplomë e shkollë së mesme, preferohet diplomë universitare;
 • Njohuri të gjuhës angleze, MS Office, njohuri në programe të shitjes;
 • Shkathtësi numerike, shkathtësi komunikuese, energjik dhe pro aktiv;
 • Aftësi fizike;
 • Shkathtësi të punës në grup;
 • I kujdesshëm ndaj detajeve.

Të gjithë të interesuarit mund të dërgoni CV me fotografi dhe dokumente mbështetëse në e-mail adresën: [email protected] deri më datë 20/05/2022.

JU LUTEMI CEKENI NË TITULL POZITËN PËR TË CILËN APLIKONI

Apliko këtu