www.ofertapune.net Asistent/e Menaxheri në Shitje (F/M) (33) | PunaIme

Asistent/e Menaxheri në Shitje (F/M) (33)

Kompania

Thermo Star Professional Plus L.L.C.

Lokacioni

Gjithë Kosovën

Data e publikimit

05-09-2023

Data e perfundimit

05-10-2023

Lloji i orarit

Full Time

Kategoritë

Retail dhe Distribuim

KONKURS PUNE

Kompania ndërkombëtare Austriake “Thermo Star Professional Plus “L.L.C. shpall konkurs pune :

Titulli i Pozitës :

– ASISTENT-E MENAXHERI NË SHITJE për të dyja gjinitë.(33)

Lokacioni : NË TË GJITHA QYTETET E KOSOVËS .

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË :

 • Asiston Menaxherin-en gjatë prezantimit dhe shitjen e produkteve të kompanisë , zbaton planin e parashikuar gjatë procesit të shitjes,
 • Arritja e objektivave mujore të përcaktuara ,
 • Vizita të rregullta sipas planit,
 • Prezantimi i risive dhe produkteve të kompanisë,
 • Asistencë për plotësimin e qëllimeve dhe zhvillimin e marëdhenieve me klientët në territorin e caktuar ,
 • Raporton në baza ditore në departamentin e shitjes,
 • Asiston në realizimin e të gjitha komunikimeve me klientë,
 • Realizon detyra tjera sipas kërkesës së departamentit të shitjes dhe menaxherit mbikqyrës ,
 • Respekton dhe zbaton politikat dhe procedurat e kompanisë,
 • Përcjell dhe raporton për konkurrencën dhe trendet e tregut.

KUALIFIKIMET E KËRKUARA :

EDUKIMI : Së paku diploma e shkollës së mesme.

NUK KËRKOHET PËRVOJË PUNE.!

NJOHURITË TJERA :

 • Aftësi të mira në komunikim,
 • Aftësi të mësojë gjëra të reja në teknikat e komunikimt dhe shitjes,
 • Të jetë në gjendje të punojë në mënyrë të pavarur apo në grup,
 • Të jetë fleksibil dhe të përgjigjet pozitivisht ndryshimeve.

PROCEDURA PËR APLIKIM :

Inkurajohen të gjithë Kandidatët e interesuar të cilët i plotësojnë kushtet e cekura më lartë të KONTAKTOJNË DIREKT në tel apo watsapp : +383 (0) 49 27 0000 .

VREJTJE : Telefonatave do ju pergjigjemi vetëm gjatë orarit 12:00 – 17:00 .Kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet e lartëcekura do të ftohen në fazat e mëtejme të rekrutimit.