www.ofertapune.net Asistent/e Menaxheri në Shitje (F/M) (150) - Kosovë, Shqipëri, Mal i Zi, Maqedoni | PunaIme

Asistent/e Menaxheri në Shitje (F/M) (150) – Kosovë, Shqipëri, Mal i Zi, Maqedoni

Kompania

Thermo Star Professional Plus L.L.C.

Lokacioni

Gjithë Kosovën

Data e publikimit

07-11-2023

Data e perfundimit

06-12-2023

Lloji i orarit

Full Time

Kategoritë

Retail dhe Distribuim

KONKURS PUNE

Kompania ndërkombëtare Austriake “THERMO STAR PROFESSIONAL PLUS si dhe “JD“L.L.C. WATER BOUTIQUE shpall konkurs pune për 150 vende të lira pune në këto shtete :
KOSOVË, SHQIPËRI, MAL TË ZI DHE MAQEDONI

NUK KËRKOHET PËRVOJË PUNE.!

Titulli i Pozitës :

– ASISTENT-E MENAXHERI NË SHITJE për të dyja gjinitë.(150)

Lokacioni :
NË TË GJITHA QYTETET E SHTETEVE TË LARTPËRMENDURA .

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË :

 • Asiston Menaxherin-en gjatë prezantimit dhe shitjen e produkteve të kompanisë , zbaton planin e parashikuar gjatë procesit të shitjes,
 • Arritja e objektivave mujore të përcaktuara ,
 • Vizita të rregullta sipas planit,
 • Prezantimi i risive dhe produkteve të kompanisë,
 • Asistencë për plotësimin e qëllimeve dhe zhvillimin e marëdhenieve me klientët në territorin e caktuar ,
 • Raporton në baza ditore në departamentin e shitjes,
 • Asiston në realizimin e të gjitha komunikimeve me klientë,
 • Realizon detyra tjera sipas kërkesës së departamentit të shitjes dhe menaxherit mbikqyrës ,
 • Respekton dhe zbaton politikat dhe procedurat e kompanisë,
 • Përcjell dhe raporton për konkurrencën dhe trendet e tregut.

KUALIFIKIMET E KËRKUARA :

EDUKIMI : Së paku diploma e shkollës së mesme.

NJOHURITË TJERA :

 • Aftësi të mira në komunikim,
 • Aftësi të mësojë gjëra të reja në teknikat e komunikimt dhe shitjes,
 • Të jetë në gjendje të punojë në mënyrë të pavarur apo në grup,
 • Të jetë fleksibil dhe të përgjigjet pozitivisht ndryshimeve.

PROCEDURA PËR APLIKIM :

Inkurajohen të gjithë Kandidatët e interesuar të cilët i plotësojnë kushtet e cekura më lartë të KONTAKTOJNË DIREKT në tel apo watsapp :

KOSOVË thirr në nr.
+383 (0) 43 924 065

SHQIPËRI thirr në nr.
+383 (0) 44 876 203

MAL TË ZI thirr në tel :
+383 (0) 49 27 0000 .
Vlenë për BUDVA – TIVAT – KOTOR.

MAQEDONI thirr në tel :
+383 (0) 45 963 527

VREJTJE : Telefonatave do ju përgjigjemi vetëm gjatë orarit 12:00 – 17:00 .Kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet e lartëcekura do të ftohen në fazat e mëtejme të rekrutimit.