Asistent/e i/e Financave (2)

Kompania

Mobileria Prishtina

Lokacioni

Fushë Kosovë

Data e publikimit

05-05-2022

Data e perfundimit

23-05-2022

Lloji i orarit

Full Time

Mobileri Prishtina sh,p,k

Asistent/e i/e Financave ( 2 pozita )

Vendi i punës:  Fushë Kosovë

Detyrat dhe përgjegjësitë për pozitën e shpallur janë:

 • Pranimi, kontrollimi dhe sistemimi i dokumentacionit kontabël sipas procedurës së kompanisë,
 • Regjistrimi kontabël i dokumentacionit të pranuar në softuerin e kontabilitetit sikurse janë faturat e blerjes, investimeve, faturat e shpenzimeve sipas kategorive,
 • Barazimi i arkave .
 • Barazimi i blerësve dhe furnitorëve sipas kartelave financiare,
 • Kontrollon stokun dhe analizon çmimet e artikujve të blerjes.
 • Punë të tjera profesionale të cilat janë në kuadër të veprimtarisë përkatëse të departamentit të Financave

Kushtet dhe kualifikimet e kërkuara:

 • Diploma Bachelor (Financa & Kontabilitet)
 • Njohuri të mira mbi ligjet e tatimeve dhe procedurave tatimore në Kosovë
 • Njohuri të mira në përdorimin e kompjuterit, me theks të veçant Excel, Word, etj
 • Të ketë minimalisht 3 vit eksperiencë në të njëjtin profil pune (përparësi)
 • Të ketë shkathtësi të mira të punës me programe kontabilitetit
 • Njohuri të Gjuhës Anglezë.

Kandidatët e interesuar të cilët aplikojnë për këto vende të punës, duhet që ti dërgojnë këto dokumente:

 • CV-në si dhe dëshmitë e përgatitjes universitarë;
 • Dëshmi mbi përvojën e punës në fushën përkatëse;
 • Certifikatat e trajnimeve eventuale;
 • Letër Rekomandime apo referenca eventuale .

Aplikimi bëhet përmes email-it : [email protected]

Konkursi mbetet i hapur deri më datën 15.05.2022.

Apliko këtu