Asistent/e i/e Financave (2)

Kompania

Kujtesa

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

17-05-2022

Data e perfundimit

22-05-2022

Lloji i orarit

Full Time

K O N K U R S

Për plotësimin e vendeve të lira të punës,

Asistent/e i/e Financave ( 2 pozita )

Vendi i punës:  Prishtinë

Detyrat dhe përgjegjësitë për pozitën e shpallur janë:

 • Pranimi, kontrollimi dhe sistemimi i dokumentacionit kontabël sipas procedurës së kompanisë,
 • Regjistrimi kontabël i dokumentacionit të pranuar në softuerin e kontabilitetit sikurse janë faturat e blerjes, investimeve, kalkulimi i DUD-ve, faturat e shpenzimeve sipas kategorive,
 • Gjeneron dhe regjistron faturat e shitjes në sistem ndaj bizneseve sipas kontratave.
 • Barazimi i arkave të shitjes, agjentëve dhe distributorëve,
 • Barazimi i blerësve dhe furnitorëve sipas kartelave financiare,
 • Përgatit dhe analizon harmonizimet e transaksioneve bankare,
 • Kontrollon stokun dhe analizon çmimet e artikujve të blerjes.
 • Përgatitje e raporteve dhe analizave sipas nevojave dhe kërkesave nga udhëheqësi i departamentit,
 • Punë të tjera profesionale të cilat janë në kuadër të veprimtarisë përkatëse të departamentit të Financave

Kushtet dhe kualifikimet e kërkuara:

 • Diploma Bachelor (Financa & Kontabilitet)
 • Njohuri të mira mbi ligjet e tatimeve dhe procedurave tatimore në Kosovë
 • Njohuri të mira në përdorimin e kompjuterit, me theks të veçant Excel, Word, Power Point etj
 • Të ketë minimalisht 1 vit eksperiencë në të njëjtin profil pune (përparësi)
 • Të ketë shkathtësi të mira të punës me programe kontabilitetit
 • Njohuri të Gjuhës Anglezë.

Kandidatët e interesuar të cilët aplikojnë për këto vende të punës, duhet që ti dërgojnë këto dokumente:

 • CV-në si dhe dëshmitë e përgatitjes shkollorë të mesme apo universitarë;
 • Dëshmi mbi përvojën e punës në fushën përkatëse;
 • Certifikatat e trajnimeve eventuale;
 • Letër Rekomandime apo referenca eventuale (jo e domosdoshme).

Aplikimi bëhet përmes email-it (postës elektronike), në: [email protected]

Aplikimet e pa kompletuara nuk do të merren parasysh.

Konkursi mbetet i hapur deri më datën 18.05.2022, Ora 16:00h

Apliko këtu