www.ofertapune.net Vende të lira pune | PunaIme

Vende të lira pune

Kompania

Di Casa Home Design

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

15-11-2022

Data e perfundimit

06-06-2023

Lloji i orarit

Full Time

DiCasa po rritet

Arkitekt/e 2 Pozita
Shitës/e 2 Pozita
Depoist 2 Pozita
Kontabilist 1 Pozite

Operator Sharrë X2
Operator Kantericë X2
Monter në Fabrikë X2
Monter në Showroom X3
Ndihmës Operator Ngjyre X4

Detyrat dhe pergjegjesit per te gjitha pozitat jane të njejta

• Përvojë pune në fushën e lartëcekur
• Fleksibil dhe të jetë i gatshëm të punoj nën presion

Kriteret qe duhet Plotesuar :

Detyrat për Arkitekt/e:

 • Përvojë pune 2+ vite në fushën e arkitekturës
 • Njohuri të softwereve (Archicad, AutoCAD) dhe njohuri të mira të MS-Office
 • Përvojë në fushën e lartëcekur
 • Aftësi për vërejtjen e detajeve të projektimit
 • Shkathtësi të shkëlqyera komunikimi
 • Administrim dhe koordinim i punëve

Detyrat për Shitës/e:

 • Përvojë pune në fushën e lartëcekur
 • Shkathtësi të shkëlqyera komunikimi
 • Administrim dhe koordinim i shitjeve

Detyrat për Depoist:

 • Përvojë pune në fushën e lartëcekur
 • Fleksibil dhe të jetë i gatshëm të punoj nën presion
 • Strukturimi i mallrave në depo

Detyrat për Kontabilist:

 • Përvojë pune së paku 1 vit
 • Njohja e ndonjë programi të kontabilitetit, preferohet FINABIT
 • Aftësi kompjuterike në MS/Excel është e domosdoshme
 • Regjistrime të faturave hyrëse, dalëse 
 • Asiston në regjistrimin e procedurave kontabël dhe përgadit deklaratat dhe raportet financiare
 • Kalkulon dhe deklaron pagat dhe tatimet tjera relevante, payroll
 • Mirëmban dhe përcjell punët administrative

Menyra e aplikimit:

Për të aplikuar për këto mundësi punësimi, ju lutemi na kontaktoni në email-in [email protected] duke përmendur lokacionin dhe pozitë për të cilën aplikoni

Apliko këtu