Arkitekt/e (2)

Kompania

Astral

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

05-05-2022

Data e perfundimit

04-06-2022

Lloji i orarit

Full Time

Kategoritë

Arkitekturë

Kompania ndërtimore Astral Construction Sh.p.k në Prishtinë shpall konkurs për (2) dy arkitekt/e

Arkitekt/e (2)

Detyrat dhe përgjegjësitë:

  • Planifikon dhe ideon projektet e planifikuara të Kompanisë
  • Bën analizë të plotë për ndërtim sipas koeficienteve përkatës për nevojat e kompanisë
  • Organizimi dhe menaxhimi I punëve dhe dhënia e instruksioneve për kontraktorët e kompanisë dhe mbikëqyrjen e realizimit të punëve në bazë të prioriteteve në pajtueshmëri me nevojat dhe kërkesat e punëdhënësit
  • Zbaton detyrat dhe obligimet e përcaktuara nga punëdhënësi.

Kushtet për aplikim:

  • Ta ketë të përfunduar fakultetin e Arkitekturës, aplikantët me gradën Master kanë përparësi
  • Minimum 2 vite përvojë pune në ndërtime të larta
  • Certifikatat e trajnimeve
  • Letër rekomandime apo referenca
  • Të ketë njohuri të mira në lëminë e arkitekturës

CV dhe portofolio e punës profesionale janë të obligueshme të dërgohën në e-mail adresën: [email protected]

Për informata shtesë kontaktoni +383 44/49 136 504 +383 49 702 003

Apliko këtu