www.ofertapune.net Administratore, Inxhinier, Saldues, Punëtor Ndihmës në Prodhim, Mirëmbajtëse | PunaIme

Administratore, Inxhinier, Saldues, Punëtor Ndihmës në Prodhim, Mirëmbajtëse

Kompania

GalvaSteel SHPK

Lokacioni

Prizren

Data e publikimit

06-09-2023

Data e perfundimit

06-10-2023

Lloji i orarit

Full Time

GalvaSteel shpall konkurs për pozitat:

 • Administratore
 • Inxhinier
 • Saldues
 • Punëtor Ndihmës në Prodhim
 • Mirëmbajtëse

Administratore

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Përgaditja e faturave të blerjes / shitjes, dokumenteve unike doganore dhe shitjeve,
 • Regjistrimi i shpenzimeve operative, qirasë, pagave, notave kreditore, notave debitore
 • Barazimi Arka-Banka dhe transaksioneve ditore-mujore
 • Krijimin e raporteve të ndryshme sipas kërkesës

Kualifikimet dhe Kërkesat:

 • Diplomë universitare në Ekonomi, Financa, Kontabilitet
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme organizative dhe të menaxhimit të kohës
 • Njohuri të shkëlqyeshme të përdorimit të pakos MS Office, Pro-Data
 • Të njoh në nivel të avancuar gjuhën angleze (në shkrim dhe të folur)
 • Femër

Inxhinier

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Përgaditja e projekteve përkatëse
 • Monitorimi i realizimit të projekteve, kontrollimi
 • Detyra të tjera të deleguara nga menaxhmenti

Kualifikimet dhe Kërkesat:

 • Diplomë universitare në fakultetin teknik, makinerisë
 • Njohuri të shkëlqyeshme të përdorimit të pakos MS Office, Auto Cad, Tecla
 • Të njoh në nivel të avancuar gjuhën angleze
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme organizative dhe të menaxhimit të kohës
 • Përparësi – përvoja paraprake në industrinë e metaleve, njohja e makinerisë

Saldues

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Aftësi të larta organizative
 • Aftësi të saldimit me Tig – Mik
 • Detyra të cilat i delegohen nga menaxheri i prodhimit

Kualifikimet dhe Kërkesat:

 • Aftësi për kryerjen e punës nën presion
 • Përvoja në fushën përkatëse është e obliguar

Punëtor Ndihmës në Prodhim

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Aftësi të larta organizative 
 • Detyrat të cilat i delegohen nga menaxheri i prodhimit

Kualifikimet dhe Kërkesat:

 • Aftësi të mira ndërpersonale
 • Përvoja në fushën përkatëse konsiderohet përparësi por jo e domosdoshme

Mirëmbajtëse

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Pastrimi i të gjithë hapësires
 • Kontrolli i rregullt i të gjitha hapësirave duke përdorur vetë iniciativë për punët më urgjente
 • Detyra të tjera të deleguara nga menaxhmenti

Kualifikimet dhe Kërkesat:

 • Të ketë shkathtësi të mira fizike
 • Të ketë aftësi për të punuar e pavarur

Të interesuarit mund të aplikojnë duke dërguar CV në email: [email protected]

NR KONTAKTUES 049100119