ADMINISTRATË (1), ASISTENT/E ADMINISTRATIVE (2)

Kompania

Agrokor SH.P.K

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

22/10/2020

Data e perfundimit

15-11-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Administratë

“AgroKor” sh.p.k. Shkabaj,

Shpall konkurs për vende të reja pune:

Administratë – 1 vend pune

Asistent/e Administrative – 2 vende pune

Aplikacioni shkarkohet në formën elektronike, dhe së bashku me CV, dokumentet tjera si dhe foton dërgohen në email adresën: Burimenjerzore@agrokor-ks.com

Data e fundit për aplikim 15.11.2020.

Kualifikimi për vendin e punës:

 • Diploma Bachelor ne Ekonomi (obligative),
 • Përvoja e punës së paku 2 vite në administratë.

Përshkrimi i punës:

 • Përgjegjëse për kryerjen e detyrave të ndryshme administrative;
 • Koordinon dhe regjistron të gjitha dokumentet financiare,etj;
 • Regjistron të hyrat, shpenzimet si dhe urdhëresat tjera në programin përkatës;
 • Mirëmban, arkivon si dhe sistemon dokumentet;
 • Barazimi i stoqeve me kontabilitet etj;
 • Asistencë për dokumentacione;
 • Mban regjistër të saktë dhe të plotë;
 • Faturon të gjitha faturat dalëse;
 • Sipas kërkesës së Mbikëqyrësit kryen edhe punë të tjera që ndërlidhen me vendin e punës.

Kliko këtu për të plotësuar aplikacionin e punësimit: Aplikacioni i punësimit

Apliko këtu